วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

รวมข้อสอบ Onet ข้อสอบ Pre-Onet สำหรับเตรียมสอบ 57 นี้

magician_001

 

ข้อสอบ pre –onet ทุกสาระ  กระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบ  pre –onet ปี ชั้น ป.6  ปี 2556 ชุดที่ 2

ข้อสอบ pre-onet  ชั้น ป.6 และ ม 3 ปี 2554

คลังข้อสอบเตรียม O-net,Nt ปี 2555 ประกอบด้วย ข้อสอบ Onet ปี 48  ข้อสอบ o-net 49  ข้อสอบ O-net ปี 50 ข้อสอบ o-net ปี 51 ข้อสอบ o-net ปี 52  ข้อสอบ o-net ปี 53   และ เฉลยข้อสอบ รวมทั้งข้อสอบอื่นๆ สำหรับเตรียมสอบ O-net และ Nt

ข้อสอบ O-net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น