วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แบบฝึกหัด น้ำฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

แบบฝึกหัดทบทวนวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และ ดวงดาว
ดาวโหลดไฟล์ในรุปแบบ pdf ได้ที่  แบบฝึกวิทยาศาสตร์ประถม 4-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น