วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ใบงานเรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต ชุดที่ 1

ใบงานที่ ………………เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต สาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อ …………………………………………..สกุล………………………….ชั้น………………………..

คำสั่ง ………….ให้นักเรียนนำชื่อของอวัยวะต่าง ๆ เติมลงไปใน แถบลุกศรที่ชี้ให้ถูกต้อง

หัวใจห้องบนซ้าย หัวใจห้องล่างซ้าย หัวใจห้องบนขวา หัวใจห้องล่างขวา หลอดเลือดส่งไปปอด หลอดเลือดแดง

 

clip_image004

เกณฑ์การให้คะแนน

ครบถ้วน (3)

ถูกต้อง (3)

เป็นระเบียบ(2)

ตรงต่อเวลา(2)

รวม(10)

ครู

         

เพื่อน

         

ตนเอง

         

รวม

 

ดาวน์โหลด  ใบงานสาระวิทยาศาตร์  เรื่องระบบไหลเวียนเลือด ชุดที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น