วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบปลายภาคเรียนสาระวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา


ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 หลักสูตร 51
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 หลักสูตร 51
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 หลักสูตร 51
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 หลักสูตร 51
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5 หลักสูตร 51
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 หลักสูตร 51


แบบทดสอบสาระวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น