วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

แบบทดสอบภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบทดสอบประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น