วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รวมตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย

ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ระดับประถมปลาย

 

 

รวมแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

 

 

รวมแบบทดสอบอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2549 – 2553  พร้อมแนวคิด ( เฉลย ) มีให้ดาวน์โหลดในไฟล์ zip ด้านล่าง ส่วนวิธีแตก zip ไฟล์ อ่านเพิ่มเติมได้จาก    การแตก zip ไฟล์ ด้วยโปรแกรม winrar   หรือ  บีบอัดไฟล์ ( zip) และ แยกไฟล์ (unzip) ด้วย 7zip

 

                                        ดาวน์โหลดข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ ประถมปลาย

1 ความคิดเห็น: