วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมต้น

ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมต้น
science-clip-art-13_thumb[1]
1. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2554 รอบที่ 1
2. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2553 รอบที่ 1
3. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2552 รอบที่ 1
4. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2551 (รออัพโหลด)
6. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2550
7 ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2549
8.ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2548 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3
9. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2547 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3
10. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2546 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3
11. ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี 2545 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3
12 ตัวอย่างข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

                                       ดาวน์โหลดแบบทดสอบอัจฉริยภาพประถมต้นทั้งหมด

1 ความคิดเห็น: