วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประถมต้น ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

bubbling flask

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2544

  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2549

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2550

  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2551

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552 , เฉลย

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น