วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปลายตามโครงการพัฒนา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรืและคณิตศาสตร์ 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2544 

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2545

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2546

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2547

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2548 

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2549

  ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2550

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2551

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2552, เฉลย

 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ประถมปลาย ปี 2553 ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น