วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมแบบฝึก ป.6

แผนและแบบฝึกหัด หน่วยที่  1 การเจริญเติบโตและอวัยวะภายใน

                               หน่วยที่ 2  อาหารและสารอาหาร

                              หน่วยที่ 3  ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

                              หน่วยที่ 4    ปรากฏการณ์ของโลก

                             หน่วยที่ 5 สารในชีวิตประจำวัน

                            หน่วยที่ 6  หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

                           หน่วยที่ 7   ไฟฟ้า

                         หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ

 

ดาวน์โหลดแผนทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น