วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหนังสือแบบเรียน สสวท

นำ บทสรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ตามหนังสือแบบเรียน สสวท. และคู่มือครู สสวท. เพื่อเตรียมสอบ O-net แต่เนิ่น ๆ มาร่วมแบ่งปันในเวบบล็อกค่ะ

สรุปวิทยาศาสตร์ สสวท ป.6ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1  กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่  2  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3  ดาราศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 4  พลังงานแสง


ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 6  สารและสมบัติของสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 7  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ดาวน์โหลดสรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 ไฟล์

8 ความคิดเห็น: