วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แบบทดสอบเรื่องเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องเสียง  สร้างโดย Google form นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบและสามารถทราบผลการทำแบบทดสอบโดยตนเอง  พร้อมคำอธิบาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น