วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แบบทดสอบเรื่องทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แบบง่าย ๆ ให้นักเรียนได้ลองทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น