วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

รวมแบบทดสอบ ป4-ป.6

1 แบบทดสอบแบบ Crossword
  1.1 แบบทดสอบเรื่องน้ำฟ้าและดวงดาว   เริ่มทำแบบทดสอบ  
  1.2 แบบทดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน      เริ่มทำแบบทดสอบ
  1.3 แบบทดสอบอวัยวะในระบบย่อยอาหาร   เริ่มทำแบบทดสอบ
  1.4 แบบทดสอบอวัยวะในระบบหายใจ   เริ่มทำแบบทดสอบ


2.แบบทดสอบแบบจับคู่ ( Matching )

 1.1. แบบทดสอบเรื่องวัตถุและสสาร  เริ่มทำแบบทดสอบ


3. แบบทดสอบเติมคำ
  1.1 วัฏจักรของน้ำ  เริ่มทำแบบทดสอบ 
  1.2 ระบบขับถ่าย   เริ่มทำแบบทดสอบ

4. จิ๊กซอว์
  4.1 ระบบย่อยอาหาร 
  4.2 ระบบหายใจ 

5. แบบทดสอบออนไลน์
  5.1 ระบบย่อยอาหาร  เริ่มทำแบบทดสอบ

  5.2  การแยกสาร   เริ่มทำแบบทดสอบ

ทดสอบภาษาอังกฤษ  เริ่มทำแบบทดสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น