วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใบงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ใบงานทบทวนความรู้เรื่องระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลยแบบฝึกทบทวนความรู้เรื่องระบบย่อยอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดแบบฝึกทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรืองระบบย่อยอาหารในรูปแบบ pdf ได้ที่ แบบฝึกวิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น