วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใบงานวิทยาศาสตร์ ระบบหายใจ

ใบงานทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ระบบหายใจ


เฉลยแบบฝึกวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหายใจ


 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกทางวิทยาศาตร์ ระบบหายใจได้ที่   แบบฝึกวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหายใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น